Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Persoanele renumite ale comunei: Hermányi Dienes József (1699-1763) scriitor şi colector de anecdote; Kolumbán Lajos (1875-1958) etnograf, Benkő József (1740-1814) preot reformat, istoric, cercetător al florei, Bartha Károly învăţătorul poporului şi artistul grafician contemporan Kósa Bálint.

Din punct de vedere turistic sunt semnificative: bisericile reformate, castelul medieval Daniel şi conacul Bethlen din Tălişoara, conacul Boda din Filia, clădirea atelierului fostului furnal de fier, cimitirul cu obeliscuri funerare din lemn sculptat, grădina Kankós cu narcisa (Narcissus stellaris)protejată, ruinele bisericii şi ale capelei mortuare al localităţii medievale Dobó din câmpul Csipán, precum şi fosta vilă al lui Ceauşescu, care funcţionează ca pensiune de vânători în prezent.

Comuna este bogată în valori naturale, de asemenea are multe zăcăminte valoroase. Pădurile întinse, cu o faună bogată, fâneţele şi păşunile montane, pârâurile subalpine bogate în peşti, izvoarele de ape minerale şi comorile minerale: lignitul, piatra de fier, bentonitul, diatoma, pietrele semipreţioase, piatra de construcţii, pietrişul şi nisipul reprezintă valori semnificative în comună. Veniturile populaţiei şi economia comunei se bazează pe exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului, agricultura şi comerţul.


Apa/Canalizare

Pe teritoriul comunei exista un sistem central de alimentare cu cu apa potabila pentru satele Bradut, Filia si Talisoara, proiect realizat prin programul SAPARD al UE în valoare totala de 1.000.000 Euro iar pentru Doboseni un program de alimentare cu apa potabila finalizat in 2009 din OG 7/2005 al Guvernului Romaniei.

Canalizarea apelor menajere a localitatiilor Bradut si Filia ( proiect finantat din fondurile UE ) este in faza de licitatie pentru proiect tehnic si executie, iar pentru Talisoara si Doboseni exista un proiect eligibil la Ministerul Mediului si Padurilor

b.Agricultura – Subventii

Numarul beneficiarilor, tipul subventiei, valoare totala

c.Gaz metan

Satul Doboseni dispune de o retea de alimentare cu gaz metan, în restul localitatiilor ( exceptând Talisoara ) lucrarile retelei principale sunt efectuate în proportie de 75 %.

d.Acces la caii de comunicatii

La o distanta de 15 km de centrul comunei este amplasata o statie de cale ferata cu acces spre Brasov si Sighisoara ( Gara Augustin ).

La o distanta de 40 de km de centrul comunei trece drumul european DE 60.

Satele Talisoara, , Bradut si Filia sunt traversate de drumul comunal DC 42, asfaltat în lungime totala de 6,5 km.

Satul Talisoara este traversat de DJ 131 asfaltat si modernizat.

Prin satul Doboseni trece drumul comunal DC 41 pietruit si nemodernizat, în lungime totala de 3,3 km.

Comuna are acces prin drumurile forestiere aflate în domeniul public al comunei catre localitatiile din sudul judetului Harghita : Miercurea – Ciuc, Baiile Homorod, Vlahita.

In anul 2009, din fonduri UE a fost modernizat drumul forestier Filia – Kovacsok in lungime de 17.5 km.

Este in faza de licitatie proiectul Drum forestier Doboseni – Tolgyes si Drumul forestier Kovacsok - Lugas in valoare totala de 1.500.000 Euro.

e.Acces la caii de telecomunicatii

În comuna exista un sistem de telefonie fixa digitalizata cu 600 de posturi.

În marea parte a razei teritorial – administrative al comunei Bradut se poate apela la operatori Orange, Vodafone sau Zapp.Este In cursul anilor 2009 si 2010 s-a instalat cate un amplificator de semnale pentru telefonia mobila – operator Orange si Vodafone.

Exista o televiziune prin cablu cu cc.500 de abonati.

f.Hotel/Pensiuni

În afara de vilele Margareta, Essaigman, fosta vila prezidentiala din zona de agrement Kuvaszo respectiv cantonul silvic din valea pârâului Valal nu exista pensiuni/hoteluri pe raza teritoriului administrativ al comunei.

g.Baza sportiva

În fiecare localitate al comunei exista câte o baza sportiva pentru practicarea fotbalului si pentru alte sporturi sau evenimente.In localitatea Bradut in anii 2009 – 2011 a fost modernizat Baza sportiva prin program guvernamental si bugetul local.În Bradut functioneaza o Asociatia Sportiva de fotbal Prima de divizia D .

În satul Bradut este un teren asfaltat de handbal si baschet .

h.Târg.

Pe raza comunei nu exista târg sau oboare.

i.Investitii în derulare

Reabilitarea si modernizarea Scolii Benko Jozsef din Bradut.

Alimentare cu apa Doboseni – faza de executie ( Ordonanta nr.7/2005 ).

Construire gradinita Doboseni si Filia– faza de executie.

Modernizarea drumului forestier Filia – Cormos, în executiei ( Program Sapard ).

Modernizarea drumului comunal DC 42 – în faza premergatoare executiei

Strategia de dezvoltare în perioada 2007-2013.

Printre prioritatile importante de dezvoltare a infrastructurii în comuna Bradut se afla urmatoarele lucrari:

1.Modernizarea drumurilor comunale DC41 şi DC42 în lungime totală de 10 km .

2.Continuarea reţelei de alimentare cu gaz metan într-o lungime totală de 24,5 km (terminată într-o proporţie de 80%).

3.Canalizarea apelor menajere, staţii de epurare şi tratare a apelor uzate.

4. Executarea sistemului central de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor.

5.Executarea unei întreprinderi de îmbuteliere a apelor minerale din Doboşeni .

6.Dezvoltarea turismului agrar şi ecoturismului.

7.Modernizarea iluminatului public

În urmatorii ani administratia publica locala împreuna cu organele competente are în perspectiva dezvoltarea infrastructurii ( drumuri , alimentare cu gaz metan , apa si canalizare ) , marirea atractivitatii si a interesului investitorilori interni si straini ( economie , agricultura , servicii , turism ).

Bogatiile subsolului ( zacaminte : limonita , bentonita , diatomita , carbune , ape minerale ) , vegetatia forestiera prezinta perspectivele dezvoltarii industriei extractive si de prelucrare.Marirea serviciilor , sprijinirea micilor mestesugari , ai meseriasilor reprezinta o prioritate importanta în activitatea cetatenilor.

Primaria si Consiliul Local Bradut îsi da sprijinul pentru înfiintarea , functionarea în bune conditii a asociatilor , fundatiilor ( Asociatia “Messzelato” – Talisoara , Asociatia “Kormos” – Filia , Asociatia “Bradut – Prilly” – Bradut , Asociatia pentru Doboseni – Szekelyszaldobosert Egyesulet Doboseni ,Asociatia Rromilor din Doboseni , Asociatia “Erdovidék” ).

Aceste asociatii au menirea de a sluji comunitatea respectiva prin participarea la programe privind agricultura , institutiile ( scoli , biserici , case de cultura ) , servicii de specialitate , turism rural etc.

Pe plan zonal consiliile locale din regiunea “Erdovidék” au înfiintat o asociatie de dezvoltare intercomunitara pentru a se putea participa cu sansa si rezultate mai mari la programele E.U. si altele si a rezolva împreuna problemele comune de interes comunitar.


Comuna Bradut este situata în nordul judetului Covasna, în compartimentul depresionar Baraolt, la 58 km. de resedinta de judet municipiul Sft. Gheorghe si la 8 km. de orasul cel mai apropiat Baraolt, pe cursul superior al pârâului Cormos. Se invecineza la nord cu teritoriul administrativ al judetului Harghita, la sud cu teritoriul administrativ al orasului Baraolt, la vest cu teritoriul administrativ al comunei Vârghis si la est cu teritoriul administrativ al comunei BatanMari.

Relieful comunei este colinar, având altitudine cuprinse între 485 - 600 m.

Satele comunei Bradut sunt situate pe doua tipuri de relief: zona colinara si sesul adiacent luncilor si teraselor râurilor, cu tipologie de sat adunat. Zona colinara are înaltime de 500-600m. cotele mai înalte fiind situate în partea de vest a regiunii, unde apar formatiuni din fundamentul regiunii (cretatice).

Lunca – pârâului Cormos si afluentilor Valal, Vârghis si Rika are o latime de 1,0 – 2,5 km. si cote cuprinse între 475 – 490 m.

În cuprinsul luncii se întâlnesc mici denivelari care reprezinta brate moarte ale Cormosului, se întinde de la nord de Talisoara pâna la sud-vest de Baraolt, aflându-se la o altitudine relativa de 10 m. fata de lunca. Are o dezvoltare continua în zona studiata, latimea fiind cuprinsa între 10 si 1.000 m. cu crestere de la nord la sud.

Zona prezinta interes în ceea ce priveste bogatiile minerale. La Filia si Doboseni sunt cunoscute rezerve importante de limonita, care au fost exploatate în repetate rânduri. De asemenea diatomita de la Filia dupa calitatea ei, a ocupat primul loc dintre exploatarile din tara.

Teritoriul comunei Bradut este bogat în ape minerale de diverse compozitii chimice. Izvoare vestite captate sunt Cormos, Poiana Lupului, Likasko – continând mult magneziu.

Clima este temperat continentala, cu media temperaturii de +13 grade C, maxima +35 grade C, minima –32 grade C.

Precipitatiile atmosferice 675 mm./an, valorile minime 20-25 mm./mp. în luna ianuarie-februarie, maxime de 110 mm./mp. în luna iunie.

Adâncimea maxima de înghet este de 1,0 m. numarul anual al zilelor de înghet este de 125 zile/an.

Vântul sufla moderat, de obicei din directia nordvest în directia sudest.

Satele componente ale comunei Bradut sunt : Bradut ( resedinta de comuna ), Filia, Doboseni, Talisoara.

Informatii demografice si privind suprafata

Suprafata totala: 16.972,9 ha (169,73 kmp.) din care:

- teren agricol 7.892 ha (46%)

- paduri 8.504 ha (50%)

- suprafata locuita 496,9 ha

- suprafata ocupata de cursuri de apa: 80 ha ( suprafata albii minore în hectare ), respectiv lungime totala cursuri de apa 160 km.

Pe terenul administrativ exista o populatie de 4686 persoane , din care 2357 barbati si 2329 femei ( recensamânt 2002 )

Numarul de gospodarii

În comuna Bradut sunt 1580 gospodarii.

Componenta etnica :

-194 de nationalitate româna ( majoritate de etnie rroma )

-3924 de nationalitate maghiara

-565 de nationalitate rromi

-3 alte nationalitati

Componenta cultelor:

-3462 de religie reformata

-144 de religie romana-catolica

-103 de religie unitariana

-957 de religie penticostala

-30 alte culte sau fara culte

Componenta ocupabilitatii persoanelor :

-1380 persoane active de munca

-1990 someri sau fara ocupatie permanenta

-666 pensionari

-660 elevi

Pe raza comunei Bradut exista un sistem telefonic digital cu o centrala de 600 posturi si televiziune pe cablu cu 500 abonati.

Sistemul electric de iluminat privat si public este în continua renovare si modernizare.

Sistemul de alimentare cu gaz metan al populatiei si al institutiilor este în curs de executie . Lungimea totala a retelei este de 23,45 km.În afara localitatii Talisoara ( unde înca nici nu s-au început lucrarile ) lucrarile sunt terminate într-o proportie de 80-95%.

 

Search

Language